Siop Siarad – Welsh Conversation Hour

Engage for success Wales – Engaging your team
February 27, 2018
Half-term Lego Promotion
February 17, 2018

Siop Siarad – Welsh Conversation Hour

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14/03/2018
6:00 pm - 7:00 pm

Location
Octavo's Book Cafe and Wine Bar

Categories


(English translation below) Dysgu Cymraeg ond peidiwch â chael y cyfle i ymarfer yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu? Yna dewch i Siop Siarad! Mae Siop Siarad yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ymarfer eu Cymraeg mewn amgylchedd cyffrous a chyfeillgar. Mae’r sesiynau yn rhad ac am ddim ond yn dod yn gynnar felly mae gennych chi amser i brynu te, coffi neu wydraid o win. Grwp anffurfiol yw hwn, felly dewch draw i ymarfer eich Cymraeg a gwneud ffrindiau newydd.
Learning Welsh but don’t get the opportunity to practice what you’ve learnt? Then come to Siop Siarad!
Siop Siarad gives Welsh learners and speakers alike the opportunity to practice their Welsh in an infomal, friendly environment.
The sessions are free of charge but come early so you have time to buy a tea, coffee or glass of wine.
This is an informal group so please do come along to practice your Welsh and make new friends.

Comments are closed.